Wszyscy jesteśmy żałośni, przez to jesteśmy interesujący

Dr Gregory House