Mój penis nie oddycha, zrobisz mu usta-usta?

Dr Gregory House