Bardzo cenię twoją opinie, zwłaszcza kiedy ją odrzucę.

Dr Gregory House