Wezwij chłopców w ołowianych piżamach.

Dr Gregory House