Super, rozgryzłaś mnie. Teraz mnie uleczysz?

Dr Gregory House