Czy prawo nadal zabrania przeprowadzenia autopsji na żywej osobie?

Dr Gregory House