Ludzie się nie zmieniają. Chcą się zmienić. Potrzebują tego.

Dr Gregory House


Regulamin