Wszystko jest warunkowe, tylko nie zawsze odgadujemy warunki.

Dr Gregory House


Regulamin