Religijność jest przejawem irracjonalnej wiary i bezpodstawnej nadziei.

Dr Gregory House