Jemu wystarczy moich uścisków, a mnie rozczarowań.

Dr Robert Chase